Annet personell

Susanne Athene Wrangsund er

autorisert helsesekretær R09A2668

og er fast ansatt fra 01.04.2014. Hun har lang

erfaring bl.a. fra andre legekontor i Tønsberg

området.  

  • T: 33 30 38 50

    R09A2671