Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2015- 30. juni 2016.

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin   187 kr
 • Sykebesøk   222 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving   50 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver eller andre prøver   50 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon)   50 kr
 • Ekspedisjonsbegyr der kontoret sender brev, faxer eller sender henvisninger etc.   59 kr
 • Fornying av resept pr. e-portal eller telefon er for tiden gratis da HELFO dekker dette etter innføringen av e-resepter.
 • Betaling for time ikke avbestilt minst 24 t før avtalt time  235

Annet:
Diverse attester etc. omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal   85 kr
 • Førerkort attest for bilfører over 75 år    500 kr
 • Førerkort attest for fornying av sertifikat    500 kr
 • Attest til skole/reiseselskap etc.   100 kr
 • vaksinering   100 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m   60 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m   90 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m   123 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m   169 kr
Tillegg ved fakturering: 
Vi benytter nå Melin medical til all fakturering, og du vil få tilsendt en faktura dersom du ikke gjør opp kontant eller med bankkort på kontoret. Det vil påløpe et girobegyr på kr 40,- ved all fakturering, og evt purregebyr ved for sen betaling. Alle henvendelser om betaling av faktura må skje til Melin medical. Det er desverre ikke mulig å betale en tilsendt faktura på legekontoret.
 • T: 33 30 38 50

  R09A2671