Influensavaksine

Influensavaksine er først og fremst indisert til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Følgende tilstander plasserer en person i ”risikogruppe”, dvs. befolkningsgruppe som har spesielt stor nytte av influensavaksinasjon:

Alder og underliggende sykdom

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Graviditet

 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Utover vaksinasjon av risikogrupper anbefales det at vaksine tilbys:

 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Du skal ikke ta vaksinen hvis:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg
 • Kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen
 • Alder under 6 måneder, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt
 • Akutt infeksjon med feber over 38 °C
Graviditet

Influensavaksine kan gis til gravide med tilstand som gjør vaksinen indisert. Se også 1.7.2 Vaksinasjon av gravide og ammende.

Bivirkninger
 • Lokalreak­sjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injek­sjonsstedet (5 – 20%)
 • Allmennsymptomer med feber, muskelsmerter og generell uvel­følelse (1 – 10%)
 • Allergiske reaksjoner (generell urtikaria, anafylaksi) (meget sjelden)
 • Oculo-respiratorisk syndrom er en uvanlig bivirkning som ble definert i år 2000. Det arter seg som røde øyne, luftveissymptomer og ofte ansiktsødem, og ledsages enkelte ganger av systemiske symptomer som feber, leddsmerter etc. [2]. Vanligvis begynner det innen 1 døgn etter vaksinasjon og varer sjelden mer enn 1- 2 døgn. Tilstanden kan ofte feiltolkes som straksallergisk reaksjon, men er ikke IgE-mediert. Gjentatt influensavaksinasjon medfører en viss risiko for gjentakelse, men gjentatte episoder tolereres godt [
 • T: 33 30 38 50

  R09A2671