Pneumokokkvaksine

Hvem bør vaksineres?

Alle spedbarn i Norge tilbys pneumokokk konjugatvaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn og voksne med risikofaktorer som:

 • Manglende miltfunksjon.
 • HIV-infeksjon eller annen immunsvikttilstand.
 • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom.
 • Annen kronisk sykdom.
 • Tidligere gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom.
 • Antatt økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
 • Ved lekkasje av væsken rundt hjernehinnene (cerebrospinalvæskelekkasje).
 • Personer med Koklea implantat.
 • Personer over 65 år bør ta pneumokokk polysakkaridvaksine.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig allergisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine eller på innholdsstoffer i vaksinen.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Pneumokokkvaksine kan bare unntaksvis gis til gravide som tilhører en definert risikogruppe, og hvor utsettelse av vaksinasjon vurderes som uforsvarlig.

Etter vaksinasjon

De fleste får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Vanligste bivirkninger til pneumokokk konjugatvaksine:

 • Uro, irritabilitet, gråt, utilpasshet, søvnighet, nedsatt matlyst eller uvelhet i 1-2 døgn etter vaksinasjonen forekommer hos noen. Det kan være vanskelig å vite om slike symptomer skyldes vaksine eller noe annet.
 • Rødhet, hevelse, ømhet eller smerter på stikkstedet forekommer hos over 10 % av de vaksinerte, og kan vare noen dager.
 • Lett feber forekommer.
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelser etter vaksinasjon forekommer, og skyldes nesten alltid reaksjon på stikket/smertene eller situasjonen.

Vanligste bivirkninger til pneumokokkkpolysakkaridvaksine:

 • Lokalreaksjon på stikkstedet i form av smerter, rødhet og hevelse.
 • Feber første døgn etter vaksinasjon (sjelden).
 • Risikoen for stor og smertefull lokalreaksjon er høy ved revaksinasjon.

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller utløse allergisk reaksjon i form av utslett og kløe raskt etter at vaksinen er gitt. I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige allergiske reaksjoner oppstå. Helsepersonellet som er tilstede er forberedt på å takle slike situasjoner.

 • T: 33 30 38 50

  R09A2671