Stivkrampevaksine

Hvem bør vaksineres?

 • Alle barn i Norge tilbys stivkrampevaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot stivkrampe ca. hvert 10. år. Det anbefales at vaksinen gis som kombinasjonsvaksine sammen med vaksine mot difteri, kikhoste og eventuelt polio (denne har vi vanligvis på lager).
 • Voksne som ikke er grunnvaksinert, bør få full grunnvaksinasjon med tre doser med høydose stivkrampevaksine. Vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 1952, og ble tatt i bruk i hele landet i løpet av få år. I tillegg er mange menn vaksinert under militærtjeneste, også før 1952.
 • Personer som behandles for sår/bitt hvor det er risiko for stivkrampesmitte, skal i noen tilfeller ha ny stivkrampevaksine selv om det er mindre enn 10 år siden forrige vaksinering.

 Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine. Det kan likevel være aktuelt å gi vaksinen under spesielt tilrettelagte forhold siden sykdommen det vaksineres mot er så alvorlig.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Stivkrampevaksine kan gis under graviditet og til ammende kvinner.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Vanligste bivirkninger til ren stivkrampevaksine:

 • Kortvarige smerter, hevelse og rødhet på vaksinasjonsstedet. En slik lokalreaksjon kan komme i løpet av første uke og vare fra et par dager til et par uker.
 • Mindre vanlig: Hodepine, tretthet, søvnighet, sykdomsfølelse eller feber.

De ulike kombinasjonsvaksinene som inneholder stivkrampevaksine kan ha et noe annet bivirkningsbilde på grunn av de andre vaksinene som gis samtidig. Oversikt finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens Legemiddelverk.

 • T: 33 30 38 50

  R09A2671